ברטה דהן - למה למה אלבום להורדה

ברטה דהן - למה למה אלבום להורדה

זין לי עתק אלה

המזל שלי

בבוכרה היפה

כל עוד יש אהבה

כי זה רע

חלום חיי

חיכייתך איי

מה יהיה הסוף

למה למה

ליל ירח מלא

yandexmediafarenana