בניה ברבי - קרן שמש אלבום להורדה

בניה ברבי - קרן שמש אלבום להורדה

במקום הכי רחוק
קחי את הפחדים
בניה ברבי  - מנגינה קטנה
כמה רקדנו
עכשיו
מי לא יבוא
עד שזה נגמר
גומות
מה שבא בא
קרן שמש
חיים קורים
היא אומרת
שדות פתוחים
הפעם לא לבד

yandexmediafarenana