אתניקה - ארץ ישראל אלבום להורדה

אתניקה - ארץ ישראל אלבום להורדה

על כל אלה
מי יתנני עוף
צמח בר
לפנות ערב
שני שושנים
עוד לא תמו כל פלאייך
ערב של שושנים
שחרחורת
אני ואתה
אתה לי ארץ
לו יהי
תודה

yandexmediafarenana