אתי לוי - חפלה אלבום להורדה

אתי לוי - חפלה אלבום להורדה

מחרוזת טוניסאית
מחרוזת כורדית בוצ'י ווקינה
ירייח במרוקאית
חביבי יעני בערבית
מאוול בעירקית יא רדרה
פוג' אינחל בעירקית
מליט בערבית
נאר א'ל רירה בערבית
מחרוזת כורדית בוצ'י ווקינה עם מאוול
מחרוזת ערבית ביני דואלי
יקז'רחי במרוקאית
מרחבה מחרוזת ערבית
מאוול בעירקית אקולו יקדנחת
מחרוזת כורדית ברדה ללה ווסו
אבויה סעד בעירקית
מרימתי מחרוזת ערבית
סיט א'ל חב'ייב בערבית
מאוול בעירקית יומה ארידה
מחרוזת להיטים במרוקאית
מחרוזת סורית חלבית
ללה לנד במרוקאית
מחרוזת כורדית מרימה
את לא היא גרסה מחודשת

yandexmediafarenana