הורדות שירים

אתר הורדות שירים | הורדת אלבומים | להאזין והורדה שירים | מוזיקה לאייפון | שירים להטלפון | שירים הורדה

Page 2 הורדה שירים:

в▒в⌠в⌠

CBSE Class 12 Boards Maths Evaluate : `int_1^3 (x^2 + 3x + e^x) dx` as the limit of the sum.

This is solution of Question no. 27B From CBSE CLASS 12 Boards 2018. Watch Free Video solution of All Previous Year Class 12 CBSE and State Boards Exam ...

2018-03-21 15:31 684 YouTube

how to Integrate sin(ln x)/x ?

Solution to ∫sin(ln x)/x dx u-substitution let u = lnx Integration playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNB1jRuyI6qVfYWD2sQU-_FLIXz0T82JG.

2017-02-21 01:17 945 YouTube

Integral of x*arcsin(x)/sqrt(1-x^2) (by parts)

Didn't find what you were looking for? Ask for it or check my other videos and playlists! Playlist Integrals with sqrt(1-x^2): ...

2016-12-10 03:55 7,300 YouTube

Evaluating integrals using area interpretation

A couple examples of evaluating definite integrals by interpreting them as areas.

2011-06-14 02:52 56,480 YouTube

JEE MAINS 2018 integrate `int_0^(2pi) e^x . sin (pi/4 + x/2) dx`

This is the Solution of Question From RD SHARMA book of CLASS 12 CHAPTER INTEGRALS This Question is also available in R S AGGARWAL book of ...

2018-02-20 07:17 1,022 YouTube