הורדות שירים

אתר הורדות שירים | הורדת אלבומים | להאזין והורדה שירים | מוזיקה לאייפון | שירים להטלפון | שירים הורדה

משה גיאת - אינתא עומרי (אתה חיי) Moshe Giat - Inta Omri (You are my life) שירים להורדה

לבחירת שרתים שונים להורדה שיר משה גיאת - אינתא עומרי (אתה חיי) Moshe Giat - Inta Omri (You are my life)

שרת 1

להורדה מדרך אחרת הורדה קובץ מקישורים נוספים לחץ על הכפתור למטה

Download

משה גיאת - אינתא עומרי (انت عمري) Moshe Giat - Inta Omri ביצוע לשירה של אום כלת'ום מילים: אחמד שפיק לחן: מוחמד עבד אל וואהב רגעוני עינייך לאיאם אלי ראחו, עלימו נאנדם על אלמאד'י וגיראחו. אלי שופתו, אבלי מא תשופך עינייא, עומרי ד'איאע יחסבו אזאי עליא. אלי שופתו, אלי שופתו, אבלי מה תשופך עינייא עומרי ד'איאע יחסבו אזאי עלייא אינתא עומרי אינתא עומרי אלי אבתדא בנורך צ'באח, אלי בתאדה בנורך צבח, הו אינתא אינתא אינתא עומרי. אדי אי מן עומרי אבלך ראח, ראח וועדא יא חביבי, אדי אי מן עומרי ראח. וולא שאף אלאלבי אבלך, פרחה וואחדה, וולא ד'א באלדוניא ר'יר טעם אלגיראח. אבתדאת לוואתי בס, אחב עומרי, אבתדאת לוואתי אכאף, אכאף ללעומרי יגרי. כולי פרחה שתאהא מן אבלכ כיאלי, אלתאההא בנור עיניך אלבי ופיכרי. יא חית אלבי יא אר'לה מן חיאתי, ליה, ליה,ליה,ליה ואבלת הוואך יא חביבי בדרי. אלי שופתו.. אלי שופתו.. אבלי... אליאלי אלחלווה וואלשוא וואלמחבה, מן זמאן אלאלבי שאילהום ועשאנך. דוא מעאיא אלחוב דוא, דוא, דוא,דוא חבה בחבה, מן חנאן אלבי, מן חנן אלבי, מן חנן אלבי אלי טאל אשוא לחנאנך. האת עינייך תסרח פי דוניאתהום עיניא, האת אידייך תרתאח בלם סתהום אידייא. יא חביבי תעאלה, יחביבי תעלה, ווכפאיא, אלי פאתנא הוא פאתנא יא חביבי אלרוח שוויא. אלי שופתו... אבלי.... יא אר'לה מין איאמי, יא אחלה מין אחלאמי, כוד'ני בחנאנך כוד'ני, ען אלווגוד וואבעדני. בעיד בעיד אנא וואינתא, בעיד בעיד ווחדינא, אלחוב תצ'חא איאמנא עלשוא תנאם ליאלינא. צלחתי ביך איאמי, סאמחתי ביך אלזאמאן, נסיתני ביך אלאמי וונסית מעאך, מעאך אלשגן. רגעוני עינייך לאיאם אלי ראחו, עלימו נאנדם על אלמאד'י וגיראחו. אלי שופתו אבלי מא תשופך עיניא, עומרי ד'איאע יחסבו אזאי עליא. אינתא עומרי אינתא עומרי, אבלי מתשופך........אלי אבתדא בנורכ, צ'באחו אינתא עומרי. מתוך האתר: http://iraqimusic.qpon.co.il