הורדות שירים

אתר הורדות שירים | הורדת אלבומים | להאזין והורדה שירים | מוזיקה לאייפון | שירים להטלפון | שירים הורדה

Rio de Janeiro City _ Brazil שירים להורדה

לבחירת שרתים שונים להורדה שיר Rio de Janeiro City _ Brazil

שרת 1

להורדה מדרך אחרת הורדה קובץ מקישורים נוספים לחץ על הכפתור למטה

Download

Selection of photos from the internet with various tourist attractions: Sugar Loaf, Corcovado, Cristo Redentor, beaches, botanical garden, carnival and others. Video editing by Gil Carosio More information: http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(city) Selecão de fotos da cidade do Rio de Janeiro com varios pontos turisticos. Pão de acucar, , cristo redentor, praias, jardim botanico, carnaval, lagoa rodrigues de freitas e outros. Mais informacões: http://www.riodejaneiro-turismo.com.br/pt/ Edicão de video by Gil Carosio Honors for this video (2) 13-11-2008 #77 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #69 - Top Rated (Today) - Travel & Events Honors for this video (4) 14-11-2008 #15 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #82 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Brazil #32 - Top Favorited (Today) - Travel & Events #19 - Top Rated (Today) - Travel & Events Honors for this video (5) 15-11-2008 #13 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #63 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Brazil #95 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Hong Kong #29 - Top Favorited (Today) - Travel & Events #17 - Top Rated (Today) - Travel & Events Honors for this video (7) #16 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #96 - Most Viewed (Today) - Travel & Events #37 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Brazil #96 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Hong Kong #36 - Top Favorited (Today) - Travel & Events #15 - Top Rated (Today) - Travel & Events #90 - Top Rated (This Week) - Travel & Events Honors for this video (2) 17-11-2008 #91 - Most Discussed (This Week) - Travel & Events #69 - Top Rated (This Week) - Travel & Events Honors for this video (2) 18-11-2008 #74 - Most Discussed (This Week) - Travel & Events #70 - Top Rated (This Week) - Travel & Events Honors for this video (2)20-11-2008 #73 - Most Discussed (This Week) - Travel & Events #72 - Top Rated (This Week) - Travel & Events Selection of photos of the city of Rio de Janeiro with various tourist attractions. Sugar Loaf, Corcovado, Christ the Redeemer, beaches, botanical garden, carnival and others. Song:The Speakeasy (Musicshake) Video edited by Gil Carosio More information: http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(city) Selecão de fotos da cidade do Rio de Janeiro com varios pontos turisticos. Pão de acucar, , cristo redentor, praias, jardim botanico, carnaval, lagoa rodrigues de freitas e outros. Mais informacões: http://www.riodejaneiro-turismo.com.br/pt/ Song:The Speakeasy (Musicshake) Edicão de video by Gil Carosio Honors for this video (2) 13-11-2008 #77 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #69 - Top Rated (Today) - Travel & Events Honors for this video (4) 14-11-2008 #15 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #82 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Brazil #32 - Top Favorited (Today) - Travel & Events #19 - Top Rated (Today) - Travel & Events Honors for this video (5) 15-11-2008 #13 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #63 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Brazil #95 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Hong Kong #29 - Top Favorited (Today) - Travel & Events #17 - Top Rated (Today) - Travel & Events Honors for this video (7) #16 - Most Discussed (Today) - Travel & Events #96 - Most Viewed (Today) - Travel & Events #37 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Brazil #96 - Most Viewed (Today) - Travel & Events - Hong Kong #36 - Top Favorited (Today) - Travel & Events #15 - Top Rated (Today) - Travel & Events #90 - Top Rated (This Week) - Travel & Events Honors for this video (2) 17-11-2008 #91 - Most Discussed (This Week) - Travel & Events #69 - Top Rated (This Week) - Travel & Events Honors for this video (2) 18-11-2008 #74 - Most Discussed (This Week) - Travel & Events #70 - Top Rated (This Week) - Travel & Events Honors for this video (1) #42 - Most Responded (All Time) - Travel & Events - Brazil